Langile publikoei eragiten dieten baimen edota bateragarritasun-adierazpenen inguruko ebazpenak, bai eta goi karguak uzterakoan jarduera pribatuan jarduteko baimentzen dutenak ere.


Durangoko Udalean ez dago bateragarritasun kasurik.


Eguneratuta
Atzera