Ekonomiko-finantzarioa
 • Udalaren aurrekontuak argitaratzen dira, aurrekontu sorta nagusien deskribapenarekin eta bere exekuzio egoeraren inguruko informazio eguneratuarekin

  Eguneratuta

 • Emandako Diru-laguntza publikoak argitaratzen dira, zenbatekoa, xedea edo helburua eta onuradunak adieraziz

  Eguneratuta

 • Finantzazio gaitasuna edo beharra aurrekontu egonkortasunaren arabera (superabita edo defizita)

  Eguneratuta

 • Autonomia fiskala (Zerga diru-sarreren aitortutako eskubideak/ guztirako garbia aitortutako eskubideak)

  Eguneratuta

 • Herritar bakoitzeko Zerga Diru-sarrerak (Zerga diru-sarrerak / Biztanle kopurua)

  Eguneratuta

 • Herritar bakoitzeko gastua (Aitortutako obligazio garbiak / Biztanle kopurua)

  Eguneratuta

 • Herritar bakoitzeko inbertsioa (Aitortutako obligazio garbiak ( VI eta VII Kap. / Biztanle kopurua)

  Eguneratuta

 • Ordainketa denboraren batezbestekoa (Ordaintzeko dauden obligazioak x 365 / Obligazio onartu garbiak)

  Eguneratuta

 • Kobratzeko batez besteko aldia (Kobratzeke dauden eskubideak (I kapitulutik III kapitulura) x 365 / Aitortutako eskubide garbiak)

  Eguneratuta

 • Zorpetzea, biztanleko (Pasibo galdagarria (finantzarioa) / biztanle kopurua)

  Eguneratuta

 • Herritar bakoitzeko azpiegituretan egindako inbertsioa (Ekitaldiko gastuak (exekutatuak) inbertsiotan (6 kapitulua) azpiegituretan / biztanle kopurua)

  Eguneratuta

 • Hirigintza jarduerek eragindako diru-sarreren portzentajea: Hirigintza jarduerak eragindako diru-sarrerak

  Eguneratuta

 • Hirigintzatik jasotako diru-sarreren ehunekoa / Diru-sarreren aurrekontu osoa

  Eguneratuta

 • Udal zor publiko finkatuaren zenbatekoa eta aurreko ekitaldiekin alderatuta bere bilakaera argitaratzen da

  Eguneratuta